Tuesday, December 23, 2008

kisah kasih Uwais al-Qarni

Kisah kasih Uwais Al-Qorni


Dari Asir bin Jabir beliau menyatakan,'' jika para Gabenor Yaman menemui khalifah Umar Al-Khatab, maka khalifah selalu bertanya,'' Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Bin Amir'', sampai suatu hari beliau bertemu dengan Uwais, beliau bertanya,'' engkau Uwais Bin Amir?,'' Betul'' jawabnya.

Khalifah Umar bertanya,''engkau dahulu tinggal di Murrad kemudian tinggal di daerah Qorn?'', ''Betul".

Umar bertanya,'' Dulu engkau pernah terkena penyakit belang lalu sembuh akan tetapi masih ada belang di tubuhmu sebesar wang dirham?'', ''betul''.

Umar bertanya lagi,'' Engkau memiliki seorang ibu.''Khalifah Umar mengatakan, ''aku mendengar Rasullullah s.a.w bersabda,'' Uwais Bin Amir akan datang bersama rombongan orang dari Yaman dahulu tinggal di Murrad kemudian tinggal di daerah Qorn. Dahulu dia terkena penyakit belang, lalu sembuh, akan tetapi masih ada di tubuhnya sebesar wang dirham. Dia memiliki seorang ibu, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Jika engkau boleh meminta kepadanya agar memohonkan ampun untukmu kepada Allah maka usahakanlah''.


Maka mohonkanlah kepada Allah untukku, Uwais al-Qarni lantas berdoa memohonkan ampun untuk Umar al-Khatab. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, ''Engkau hendak pergi kemana?'', ''Kuffah'', jawabnya. Beliau bertanya lagi, ''Mahukah ku tuliskan surat untukmu kepada Gabebor Kuffah agar melayanmu? Uwais al-Qarni menyatakan,'' Berada ditengah-tengah ramai orang sehingga tidak dikenali itu lebih ku sukai''.(HR, Muslim)

: sumber : Majalah I, Nov 2008

No comments: