Tuesday, October 20, 2009

MULTIPLE INTELLIGENT

salam ukhuwah..

Multiple Intelligent ( MI)

MI merupakan tajuk presentation saya untuk Instructional Curriculum. selepas membuat sedikit research saya mendapati ia merupakan topik yang perlu di kongsikan bersama. bukan sekadar kepada bakal-bakal guru tetapi semua orang patut mengetahuinya.

MI dikenali dalam bahasa Melayu sebagai " teori kepelbagaian kecerdasan''. teori ini di kembangkan oleh Howard Garner yangmerupakan pakar psikologi. menurut kajiannya semua manusia mempunyai 9 intelligent dalam diri masing-masing. terpulang kepada invididu tersebut untuk mengembangkan lagi kepandaian yang ada dalam dirinya atau membiarkan sahaja. antara 9 intelligent tersebut adalah linguistic intelligent, logical- Mathematical Intelligentt, spatial inteligent, musical intelligent, natural intelligent, existential intelligent, bodily - kinesthetic intelligent, interpersonal dan intrapersonal intelligent.

sebagai bakal guru seharusnya mengetahui kelebihan yang ada pada setiap anak-anak murid dan membuat perancangan strategi mengajar yang mengambil kelebihan yang ada pada setiap pelajar untuk menjadikan mereka lebih minat untuk belajar dan memahami apa yang ingin di sampaikan oleh para guru.

soalan-soalan untuk mengkaji kecenderungan atau kelebihan kita dalam mana-mana intelligent ini boleh di cari dalam internet atau buku-buku yang berkaitan. sekiranya kita sudah mengetahui intelligent kita, maka cuba untuk kembangkan lagi agar memberi manfaat kepada orang lain, dan juga agama.

Adi Putra dan Suffiah antara contoh yang mempunyai logical-mathematical intelligent, manakala Irfan mempunyai musical intelligent. selamat belajar.

~ B.ed ised~
~jiwa sufi minda haraki~

No comments: